“Minds are like parachutes,
they only function when open”

OTV: al 30 jaar partner in ontwikkelkracht

Wij geloven dat organisaties alleen echt kunnen groeien als de mensen erin blijven groeien. Wij helpen organisaties daarbij door een langdurige relatie aan te gaan met ze, door een echt partnership. Dit kunnen we omdat we leergierig, geïnteresseerd en warmvoelend zijn. Daardoor kunnen we met veel energie binnen een prettige relatie het beste halen uit de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties.

Onze soorten dienstverlening

Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn levende systemen, en alles wat leeft is onderhevig aan het ritme van groei en stagnatie. Succes is een sluipmoordenaar. Zodra we ons comfortabel voelen met het succesvolle verleden, willen we dat succes herhalen en continueren in de toekomst. Daarbij raken we vaak meer gericht op het succes van gisteren dan op de vereisten van morgen. Organisaties ontlenen hun kracht aan de moed om telkens weer te vernieuwen. Begrippen als continue veranderen en de noodzaak om alert te blijven zetten wij om in de praktijk.

Talentontwikkeling

Aannames sturen gedrag, verandering van aannames leidt tot nieuw gedrag. Wij geloven dat als mensen zich kunnen versterken en verbeteren door hun persoonlijke talenten aan te boren zij vanzelf ook zelfverzekerder en succesvoller worden. Wij zetten mensen in hun kracht door het vergroten van hun emotionele intelligentie. Hiermee leggen we het fundament voor het ontwikkelen van de gewenste vaardigheden.

Leiderschapsontwikkeling

Een leider die niet van veranderen houdt, leidt tot lijden. Leiderschap is de kunst om anderen zo intrinsiek te motiveren dat zij dat gaan doen wat jij belangrijk vindt.  Leiderschap verlangt ontwikkeling op 3 niveaus. Strategisch is het adaptief omgaan met complexiteit. Op tactisch niveau gaat het om het ontwikkelen van emotionele intelligentie, creëren van samenwerking en teams  en tenslotte verandermanagement. Op  operationeel niveau is het consistent zijn in de dagelijkse aansturing van mensen.

Teamontwikkeling

Een goed geleide groep is geen slagveld van ego’s. De ambitie van een winnend high performing team is dat het zichzelf voortdurend verbetert. Elk lid identificeert zich met het team én haar visie/doel. Ieder teamlid weet wat voor het team belangrijk is, voelt zich gesteund door de competenties van zijn/haar collega’s en gaat in zijn/haar gedrag altijd voor het gezamenlijke resultaat.

Wij kunnen helpen met vraagstukken zoals:

  • Wat kunnen wij als directieteam doen zodat de organisatie klaar is voor de toekomst?
  • We hebben twee afdelingen bij elkaar gevoegd: hoe kunnen we er één team van maken?
  • We hebben medewerkers die een stap willen maken in hun persoonlijke ontwikkeling zodat ze op termijn kunnen doorgroeien, hoe krijgen we dat voor elkaar?
  • Veel van onze leidinggevenden zijn goede specialisten in hun vak maar wat kunnen we ze bieden zodat ze ook hun rol als leidinggevende versterken?
  • Hoe kunnen we samen met onze medewerkers de verandering vormgeven?

Assessments

OTV hanteert voor de diverse vraagstukken die spelen bij trainingen en coaching verschillende psychologische instrumenten.

  • Om inzicht te krijgen in de persoonlijkheidsstructuur zetten we Structogram Training Systeem: eenvoudig en effectief of de MBTI: diepgaand en analyserend, in.
  • Om inzicht te krijgen op het werkgedrag van mensen zetten wij de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) in.
  • Voor het opheffen van blokkerende ervaringen gebruiken we de Eye Movement Desentisation  Reprocessing-methode (EMDR).

Voor al deze instrumenten is OTV gecertificeerd.
Neem voor meer informatie contact op.

Lieke Herpers
Nick Herpers
Lian van Sinten
Lieke’s drijfveer is mensen te inspireren om meer uit zichzelf en anderen te halen. Haar kracht is het aanvoelen en tegelijkertijd onder woorden brengen van wat iemands kracht en uitdagingen zijn. Lieke heeft een passie voor trainen en coachen waar ze open, liefdevol en confronterend is. Ze windt er geen doekjes om en geeft to the point feedback. Ze weet haar observaties goed te verbinden met de organisatiedoelen. Lieke straalt plezier uit en komt dynamisch en energiek over. Nick is gefascineerd door de vraag hoe veranderprocessen verlopen, leergierig naar het transformatieproces. Hoe geef je op een constructieve manier vorm aan dit uiterst complexe gebeuren? Zowel op individueel, teams als organisatieniveau. Zijn overtuiging is dat dit alleen kan als je de transformatie vormgeeft met de waarden en overtuigingen van de gewenste cultuur. Nick werkt graag op het scherpst van de snede. Hij daagt jullie uit om te bespreken wat aanwezig is en niet besproken wordt. Hij brengt focus aan en vraagt jullie uit om anders te kijken en om vanuit deze andere blik nieuwe keuzes te maken. Lian is een overtuigd social engineer. Zij is geïntrigeerd door de vraag waarom mensen doen zoals ze doen. Hoe en waarom beïnvloeden ze elkaar, in positieve en negatieve zin? Daarbij heeft ze een bijzondere fascinatie voor samenwerking en teams. Haar overtuiging is dat in deze complexe tijd samenwerken het antwoord is. Zij zorgt ervoor dat individuele-, team- en organisatiebelangen met elkaar verbonden worden. Zo onstaat een High Performing Team. Lian is in haar aanpak constructief karaktervol op een warmvoelende manier. En altijd op zoek naar nieuwe ideeën, een andere aanpak met als drijfveer: “hoe krijg je het voor elkaar”.